Eesti Energia skeemitab jälle

Raul Potisepp: riiklik Eesti Energia skeemitab jälle

Elektrilevi tükkideks jaotamisega pääseb Eesti Energia kavalalt regulatsioonide haardest, kuid konkurentsi kahjustav olukord elektriautode laadimistaristu arenduses jätkub.

Oleme väga kriitilised riikliku energiakontserni elektriautode laadimistaristuga käitumise osas. Eesti Energia tütarfirmal Elektrilevil oli juba taristu omandamise hetkel teada, et Euroopa Liidu direktiividele vastamiseks tuleb neil laadimistaristu võõrandada.

Korrektne oleks olnud korraldada avalik enampakkumine, kus kõigil huvilistel on võimalik teha oma parim pakkumine. Seda enam, et üleriigilise laadimistaristu vastu tunneb järjest suuremat huvi ka erasektor (Eleport, Luku-Expert, Alexela, Eesti Gaas, Profi Kütus jne). Selliselt oleks Elektrilevi saanud vara eest maksimaalse tulu. Samuti oleks enampakkumine mõistlik ka maksumaksjate seisukohast, kuna praegusel juhul hakatakse elektriautode laadimistaristut finantseerima maksumaksjate taskust.

Oluline probleem, mis tegelikkuses lahendust ei saa, on informatsioon võrguga liitumiste osas. Elektriautode laadimistaristu rajamisel on ülimalt oluline aru saada, kus on elektrivõrguga liitumine odav ehk millistes alajaamades on kasutamata ressurssi ja millistes ei ole. See osapool, kellel on võrguga liitumise info maja sees olemas, saab konkurentsieelise konkurentide ees, kellel seda infot ei ole. Näiliselt eraldatakse elektriautode laadimistaristu eraldi ettevõttesse ning elektrivõrgu liitumiste teema jääb Elektrilevisse.

Teoorias peaksid erinevad müürid kaitsma kellegi eelistamist ning andmete lekkimist, aga kui uue ettevõtte Enefit Connecti ette asub Elektrilevi endine juhatuse esimees, siis on väga keeruline uskuda, et võrguga liitumise informatsioon jõuab võrdsetel alustel nii Eleporti kui Eesti Energia erinevatesse tütarettevõtetesse. Seda olukorras, kus mitu allikat, sealhulgas riigiasutused on öelnud, et neil on keeruline analüüsida andmete lekkimist või väärkasutust.

Udujutt maapiirkondadest

Kui Elektrilevi räägib, et teistel konkurentidel ei ole huvi laadimistaristut arendada maapiirkondades, mistõttu on oluline, et riigifirma seda teeb, siis ilmselt on konkurendid maapiirkondadesse juba tänaseks investeerinud rohkem kui Elektrilevi ise. Kui Elektrilevi ostis ELMO võrgustiku, kus on ainult Jaapani standardiga kiirlaadijad, siis Eleporti hallata on Eesti suurim Euroopa laadimisstandardiga (CCS) taristu.

Seda fakti ilmestab ka tõik, et Baltikumi esimene ultrakiire laadija avati just Alexela ja Elepordi koostöös Imaveres, aga riiklik energiakontsern on paigaldanud uusi Enefit Volti logodega laadijaid ainult Tallinnasse ja Tartusse.

Arvamusartikkel avaldati esmalt 14.10.2020 Äripäevas ja on leitav siit lingilt.