Teenuse tingimused

Teenuse tingimused

MÜÜGITINGIMUSED ELEPORT OÜ E-POEST OSTMISEL

1. Üldsätted

1.1 ELEPORT OÜ on täiselektriliste sõidukite rendiga (tingimused vastavalt rendilepingule), elektriliste sõidukite laadimistaristuga (tingimused siin) ja kaubandusega, sh e-kaubandusega tegelev ettevõte, kes müüb veebikeskkonnas aadressil www.eleport.ee/pood elektrisõidukite laadimisjaamasid ja nende tarvikuid (edaspidi Müüja).

1.2 Käesolevas veebipoe ELEPORT OÜ müügitingimustes (edaspidi tingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes soovib osta ELEPORT OÜ tooteid (edaspidi Ostja).

Ostja võib müügitingimuste mõistes olla iga juriidiline või füüsiline isik. Juhul kui ostja on füüsiline isik, kes ostab kaupu müügitingimuste alusel ja tehing ei ole seotud iseseisva majandus- või äritegevusega, loetakse ostja tarbijaks kohaldatavate tarbijaid puudutavate seaduste mõistes (edaspidi Tarbija).

1.3 Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohale toimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.4 Ostu sooritamisel nõustub Ostja tingimustes sätestatuga.

1.5 Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.6 Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks Teenuse tingimused lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.

1.7 Müüja klienditeeninduse kontaktandmed on:

e-post pood@eleport.ee,
telefon +372 511 9207 .

Müüja klienditeenindus töötab E-R 9.00-17.00 (va riiklikud pühad).

2. Toode ja hind

2.1 Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildil olevale.

2.2 Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on Eleport OÜ veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3 Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud Eleport OÜ veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel.

2.4 Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta.

2.5 Müüjal on õigus taganeda müügitehingust kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

2.6 Kui pakkumises ei ole märgitud teisit, ei sisalda hinnad kaupade kohaletoimetamise, mahalaadimise, paigaldamise või ladustamise kulusid.

3. Ostu sooritamine

3.1 Ostu sooritamiseks tuleb Eleport OÜ veebikeskkonnas esitada tellimus.

3.2 Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Esita tellimus“.

3.3 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada pangalingile, mille kaudu ta saab valitud toodete eest maksta.

3.4 Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama.

3.5 Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostja märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnitus, mis sisaldab vähemalt tellimuse numbrit. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping (edaspidi Leping) Ostja ja Müüja vahel sõlmituks ning tooted toimetatakse Ostjale sobivasse pakiautomaati (või muul  kokkulepitud viisil).

3.6 Tellitud kaupade eest tasutakse ettemaksuna, olenemata maksemeetodist. Arveldamine toimub eurodes.

3.7 Müüja kannab kõik makse tegemisega seotud kulud (nt pangalinkide teenuse kasutamisel tekkivad vahendustasud).

3.8 Kaupade omandiõigus antake ostjale üle pärast kaupade hinna ja kõikide sellega seotud maksete täielikku tasumist müüjale.

3.9 Enne omandiõiguse üleandmist ei ole ostjal õigust anda müüja kaupadega seotud lubadusi või neid pantida. Sellised lubadused või pantimised ei ole müüjale siduvad.

4. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

4.1 Kauba tarne juhul kui klient tellib paigaldatava(d) toote(d) ning paigladusteenuse müüjalt.

4.1.1 Kui klient tellib paigaldatava(d) toote(d) ning paigaldusteenuse müüjalt, siis katab tarnekulud müüja.

4.1.2 Paigalduskoht ja paigaldustööde aeg lepitakse ostja ja müüja poolt kokku.

4.1.3 Müüja tarnib tooted kliendi poolt täpsustatud asukohta ning paigaldab need esimesel võimalusel peale tarnet (nt elektrik toob paigalduskohta kaasa tellitud kauba).

4.1.4 Müüja sooritab vajalikud testid ning kontrollib toote talitluse peale paigaldustöid.

4.1.5 Ostja ja müüja allkirjastavad üleandmise-vastuvõtmise akti paigaldusteenuse ja soetatud kaupade osas peale paigaldustööde ja testide tegemist.

4.1.6 Peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjaldamist loeatakse tooted kätte toimetatuks.

4.2 Kauba tarne juhul kui klient tellib toote(d), mida pole vaja paigaldada või paigladatava(d) toote(d) ilma müüja poolse paigaldusteenuseta.

4.2.1 Müüja tarnib kauba võimalusel Itella Smartposti pakiautomaati.

Müüja võib pakkuda kliendile tasuta transporti, aga pole selleks kohustatud.

Kui kaup ei sobi pakiautomaati tarneks, võib Müüja küsida lisatasu tarne eest.

4.2.2 Kauba pakiautomaadist välja võtmisel loetakse kaup Ostja poolt kättesaanuks.

4.2.3 Ostja ning Müüja võivad leppida kokku kauba üleandmise muul moel (nt Ostja tuleb kaubale ise järgi).

4.2.4 Tellimuse üleandmisel Müüjalt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kätte toimetatud toodete vastavust tellimusele.

4.2.5 Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile alates kättesaamisest.

5. Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1. Juhul kui ostja ei võta kohaletoimetatud kaupu vastu müüja määratud aja jooksul, kannab ostja kõik kohaletoimetamisega seotud kulud (sealhulgas kohale toimetatud kaupade ootamatud ladustamiskulud).

5.2. Juhul, kui ostja viivitab kaupade vastuvõtmisega kauem kui seitse (7) päeva arvates ajast, mil müüja teavitas ostjat kaupade kohalejõudmisest, on müüjal õigus täielikult või osaliselt lõpetada lepingu vastav osa (sealhulgas tellimus), saates ostjale sellekohase teate ja nõudes kahju hüvitamist, mis müüja on seoses ostjapoolse lepingutingimuste rikkumisega, st saadetise vastuvõtmata jätmisega, kandnud.

5.3 Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt Müüja tarnib vale toote).

6. Pretensioonide esitamine ja garantii

6.1 Müüja annab ostetud kaupadele vaid Eesti Vabariigis kehtiva garantii.

6.2. Garantiid seoses kaupade ja materjalide puudustega, mis ei ole põhjustatud harilikust kulumisest või ostjapoolsest tegematajätmisest, on võimalik taotleda üksnes alljärgnevas korras:

6.2.1. Täielik garantii: kehtib Eesti Vabariigis, kaupadele, mis on ostetud koos müüja osutatava paigaldusteenusega. Garantii kasutamiseks peab ostja teavitama müüjat veast 14 kalendripäeva jooksul alates vea ilmnemisest ning esitama vea piisavalt täpse kirjelduse e-posti teel pood@eleport.ee.

Täieliku garantii korral kannab müüja kulud, mis on seotud vigade kõrvaldamisega ja kaupade transportimisega müüja või tema volitatud teenusepartneri juurde. Tagastatavatelt kaupadelt peavad olema eemaldatud kõik ebaolulised seadmed.

6.2.2. Piiratud garantii: kehtib Eesti Vabariigis, kõikidele kaupadele, mis on ostetud müüjalt ilma paigaldusteenuseta, kuid mille on paigaldanud sertifitseeritud paigaldaja. Piiratud garantii kehtib ka internetikauplusest ostetud varuosadele ja lisavarustusele.

Garantii kasutamiseks peab ostja teavitama müüjat ühe kuu jooksul arvates kaupade ostmisest piiratud garantii kasutamise soovist ning edastama müüja poolt heakskiidetud paigaldaja poolt allkirjastatud paigaldusakti ja paigalduse eest tasumist tõendava maksekorralduse e-maili aadressile pood@eleport.ee.

Garantiijuhtumi korral on ostja kohustatud teavitama müüjat veast 14 kalendripäeva jooksul alates vea ilmnemisest ning esitama vea piisavalt täpse kirjelduse. Piiratud garantii korral hõlmab müüja garantiikohustus üksnes veaga kaupade, varuosade või tarvikute väljavahetamist, toimetades uue(d) toote(d) ostjale ning garantii ei hõlma mistahes muid kulusid (nt defektide kindlaksmääramise kulu, transpordikulu, remondi teenustasu, paigaldamine jne). Täiendava piiranguna katab piiratud garantii maksimaalselt kahte (2) garantiijuhtumit (st kahte viga puudutavat juhtumit) iga tehtud ostu kohta ja ostjal ei ole müüja vastu täiendavaid garantiinõudeid pärast seda, kui müüja on teise garantiijuhtumi korral tarninud uue toote komponendi, mis asendab veaga kauba kahjustatud osa.

6.3. Garantiiaeg on 12 (kaksteist) kuud arvates kaupade kohaletoimetamisest ostjale. Garantiiaeg tarbijaostude puhul on 24 (kakskümmend neli) kuud arvates makse laekumise kuupäevast müüja kontole.

6.4. Garantii kehtib üksnes juhul, kui:

6.4.1. kaubad on paigaldatud Müüja poolt või Ostja poolt valitud sertifitseeritud paigaldaja poolt (Ostja kohustuseks on seda vastava teenusepakkuja allkirjastatud paigaldusaktiga ning teenuste eest tasumist tõendava maksekorraldusega tõendada);

6.4.2. kaubad on paigaldatud vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Kõik paigaldusjuhendid on kättesaadavad igal ajahetkel kas elepordi veebipoes või saates päringu laadijad@eleport.ee elektronpostile.

6.4.3. kaupu on enne vea ilmnemist regulaarselt hooldatud;

6.4.4. kaupu on kasutatud müüja juhiste ja kasutusjuhendi kohaselt;

6.4.5. viga ei ole tingitud harilikust kulumisest;

6.4.6. viga ei ole tingitud ostja või mistahes kolmanda isiku tahtlikust või hooletust tegevusest.

6.5. Kõik veaga kaubad ja/või nende komponendid muutuvad pärast nende väljavahetamist müüja varaks. Seega tuleb need viivitamatult müüjale tagastada.

6.6. Müüjal ei lasu kohaldatavates seadustes lubatud ulatuses vastutust ostjale tekkinud kaudsete kahjude eest.

7. Vääramatu jõud

Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Eleport OÜ ei saanud mõjutada või ette näha (force majeure).

9. Isikuandmete töötlemine

9.1. Müüja kasutab kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • esitatud tellimuse täitmine;
  • kliendiga suhtlemine;
  • kliendi päringutele vastamine;
  • õigustatud huvi;
  • tarbijaharjumuste uurimine;
  • müügistatistika koostamine;
  • veebipoe teenuste haldamine, arendamine, parendamine.

9.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

9.3 Müüjal on õigus püsikliendiks registreerinud isiku andmete põhjal teostada analüüsi, et paremini mõista tarbijate ootusi, pakkuda kliendi soovidele vastavaid kaupu ja teenuseid ning sihtida täpsemini otseturundustegevusi. Analüüsi põhjal ei teostata Ostja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

9.4 Müüja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eleport OÜ. Müüjal on õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise lepingud.

9.6 Juhul, kui Ostja leiab, et Müüja teenuse osutamisel rikutakse isikuandmete töötlemisel Ostja õiguseid, on Ostjal õigus küsida täiendavat informatsiooni Müüjalt e-kirja teel info@eleport.ee.

Viimati muudetud: 09.10.2020